کولرگازی

کولرگازی

بخش کولرگازی های بازرگانی باران بانه

کولرگازی های دوتکه یا اسپلیت‌ها از دو واحد مجزا ساخته می‌شوند.

یونیت خارجی شامل کمپرسور و کندانسور است که در خارج از ساختمان نصب می‌گردد.  یونیت داخلی که واحد تبخیر (اواپراتور) در آن جای دارد در داخل ساختمان جای می‌گیرد. یونیت خارجی و یونیت یا پنل داخلی توسط دولولهٔ مسی یا آلومینیومی به همدیگر مرتبط هستند. لولهٔ باریکتر گاز سرد را از یونیت بالا به یونیت داخلی منتقل می‌کند و لوله ضخیمتر کار خروج وانتقال گاز گرم را به یونیت و کمپرسور بالا به عهده دارد. این کولرها معمولاً دارای دستگاه کنترل از راه دور هستند. این نوع کولرها شامل دو مدل معمولی و اینورتر می‌شوند که در مدل اینورتر تا حداکثر شصت درصد (البته در شرایط ایدئال) از مصرف انرژی را نسبت به مدل معمولی کاهش می‌دهد.


Showing 1–12 of 20 results

  • 1
  • 2