کولرگازی های 12000

انواع کولرگازی ۱۲۰۰۰

کولرگازی ۱۲۰۰۰ برای خنک کردن مکان های ۱۰تا ۱۵متر مربع را دارد.

جهت مکان های کوچک مانند مغازه و یا دفتر های کار شخصی یا اتاق خواب های شما طراحی شده است.


نمایش یک نتیجه