کولرگازی 18000

انواع کولرگازی ۱۸۰۰۰

کولرگازی ۱۸۰۰۰ برای خنک کردن مکان های ۲۰تا ۴۰ متر مربع را دارد.

جهت مکان های کوچک مانند مغازه و یا دفتر های کار شخصی یا اتاق خواب های شما طراحی شده است.


نمایش یک نتیجه