کولرگازی 24000

انواع کولرگازی ۲۴۰۰۰

کولرگازی ۲۴۰۰۰ برای خنک کردن مکان های ۴۰تا ۷۰ متر مربع را دارد.

جهت مکان های کوچک مانند مغازه و یا دفتر های کار شخصی یا اتاق خواب های شما طراحی شده است.


نمایش یک نتیجه