کولرگازی 36000

انواع کولرگازی ۳۶۰۰۰

کولرگازی ۳۶۰۰۰  برای خنک کردن مکان های ۱۰۰تا ۱۵۰ متر مربع را دارد.

جهت مکان های کوچک مانند مغازه و یا دفتر های کار شخصی یا اتاق خواب های شما طراحی شده است.


نمایش یک نتیجه